La nova rebaixa de cotitzacions que deixa exempts de cotitzar a la Seguretat Social els primers 500 euros del salari dels nous treballadors amb contractes indefinits, serà compatible amb l'ajuda de 300 euros que reben les empreses que contracten de forma fixa a joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i amb la nova ajuda que reben els aturats de llarga durada amb càrregues familiars i que troben una ocupació com assalariat.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació