Les empreses mitjanes espanyoles, aquelles que compten entre 50 i 249 treballadors, estan cridades a liderar el creixement i la recuperació econòmica del país. La previsió és que en els pròxims anys creïn uns 75.000 nous llocs de treball. A Espanya, les companyies de tamany mitjà suposen únicament el 0,6% del total de companyies, però el seu paper va més enllà.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació