La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Departament d’Ensenyament, ha signat avui un conveni marc amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de Catalunya) per facilitar l’avaluació i acreditació de l’experiència laboral de les persones treballadores, especialment aquelles amb més dificultats d’inserció.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Gencat.cat, 26/01/2016

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290315/ca/generalitat-signa-conveni-marc-ccoo-catalunya-facilitar-lavaluacio-acreditacio-competencies-professionals-treballadors.do