Les empreses espanyoles no presten suficient atenció a la formació. Unes 470.000 companyies, quasi una de cada tres, van formar a la seva plantilla l'any passat a través del sistema de bonificacions a les cotitzacions socials. La xifra representa només un 30% del total de les empreses inscrites a la Seguretat Social. El principal motiu pel que les empreses espanyoles no esgoten aquest crèdit té a veure amb el deure de cofinançament que estableix la llei.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació