El curs 2014 – 2015, el nombre de graduats en formació professional ha crescut en 5 punts respecte de la promoció anterior, passant del 41,46% al 46,58% d’inserció laboral. És la principal conclusió de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2014, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest creixement consolida el canvi de tendència que ja s’apuntava en l’estudi de l’any passat, i que suposava un punt d’inflexió respecte els últims anys. En el treball s’analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2014 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació