L'escassetat de talent s'està convertint en una de les grans preocupacions de les empreses, pel que han de doblar esforços per a atraure'l. Segons un informe de la consultora inmobiliària CBRE, la retenció i atracció de talent per part de les empreses depèn en bona mesura de la gestió i la planificació que aquestes fan dels espais de treball. Per aquesta raó, avui dia les instal·lacions d'una companyia són ja un element més en la construcció de la seva marca i dels objectius estratègics que es marquen a mig termini.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació