La Borsa de Treball Municipal (BTM) i el Servei d’Orientació Educatiu i Professional (SOEP) es van crear el 1997 i van ser pioners al territori. La BTM ha atès més de 15.000 persones demandats d’ocupació i més de 2.000 empreses sol·licitants de personal i ha assolit més d’un 40% d’inserció laboral. El SOEP ha realitzat més de 2.000 atencions individuals i ha organitzat xerrades que han arribat a prop de 6.000 alumnes.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

La Borsa de Treball Municipal (BTM) i el Servei d’Orientació Educatiu i Professional (SOEP) de l’Ajuntament de Cambrils es van posar en marxa l’any 1997, van ser serveis públics pioners al territori i van servir de model a altres municipis. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i el regidor d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació, Alejandro Garcia, han fet balanç avui dels 21 anys de funcionament d’aquests dos serveis municipals, acompanyats de les tècniques Estrella Ros (SOEP) i Merche Durano (BTM).

L’alcaldessa ha destacat l’aposta de l’Ajuntament per la intermediació laboral i l’orientació educativa i professional i ha posat en valor la feina feta durant tot aquest temps. Per la seva banda, el regidor ha destacat la importància del treball en xarxa de tots els serveis relacionats amb l’ensenyament i l’ocupació i ha donat dades d’atencions realitzades durant aquests 21 anys.

Des de la seva creació, la Borsa de Treball ha atès a més de 15.000 persones demandats d’ocupació i a més de 2.000 empreses sol·licitants de personal. Durant la seva existència, el servei ha gestionant més de 5.000 ofertes de treball. I en l’última dècada, ha assolit més d’un 40% d’inserció laboral. Concretament, el 2017 el 41,4% de persones ateses a la Borsa de Treball va aconseguir un lloc de treball.

A més, cal tenir en compte que aquest servei es nodreix d’una bases de dades en constant modificació. La inscripció per part dels demandants d’ocupació comporta realitzar una primera entrevista presencial i posteriors actualitzacions i renovacions per tal de mantenir activa la candidatura, ja que és obligatori renovar cada 3 mesos i informar de seguida que es produeixi alguna modificació curricular. En total, fins l’actualitat el servei ha atès més de 30.000 actualitzacions de demandants d’ocupació.

Pel que fa al SOEP, que es va posar en funcionament el mateix any, el nombre d’usuaris atesos no es va començar a comptabilitzar fins el 2004 i per tant només hi ha dades dels últims 14 anys. L’objectiu del registre no és només saber quantes persones utilitzen el SOEP sinó conèixer les seves necessitats i poder actuar donant resposta a les seves demandes.

Des del 2004 fins el 2017, el Servei d’Orientació ha atès a 2.145 persones de manera individual, de les quals el 81% han estat educatives, el 22% laborals i la resta sobre homologacions d’estudis o beques. A més, s’han realitzat nombroses xerrades als centres educatius que han arribat a prop de 6.000 alumnes. La valoració per part de l’alumnat en les enquestes posteriors és d’un 90% de satisfacció, ja que poden conèixer totes les alternatives que els pot oferir el sistema educatiu formal i/o no formal abans de prendre una decisió.

HISTÒRIA DELS SERVEIS

La necessitat d’oferir des de l’Ajuntament de Cambrils uns servei d’Intermediació laboral, i d’Orientació tant a nivell educatiu com professional (SOEP) va sorgir arran del treball realitzat per alumnes en pràctiques de Pedagogia durant el curs 1993-94 a l’Escola d’Adults. En aquest treball va quedar palesa la demanda per part dels alumnes de la necessitat d'orientació sobre la continuïtat en els estudis i les possibilitats d’accedir al món laboral segons el seu perfil professional.

Com a conseqüència d’aquest estudi, el 1996 es va realitzar el Projecte de Creació del Servei d’Orientació Educatiu i Professional (SOEP) i la Borsa de Treball Municipal (BTM), i durant l’any 1997 es van posar en funcionament.

Des de la seva creació, els servis s’han ubicat en tres instal·lacions. Del gener del 1997 al novembre del 2007 s’oferien des del mateix edifici de l’Ajuntament, a la plaça de l’Ajuntament. Posteriorment, durant poc més de dos anys, es van ubicar als baixos del número 22 del carrer Colom. I des del març del 2011 estan situats a l’Ateneu Juvenil – Centre de Formació L’Estudi.

Borsa de treball Municipal

La Borsa de Treball és un servei municipal d’intermediació laboral entre els usuaris inscrits i les empreses tant del propi municipi com d’altres municipis de rodalies. El servei, totalment gratuït, facilita el contacte entre persones que busquen feina i empresaris necessitats de recursos humans. La borsa s’adreça a empreses i particulars que busquen professionals, persones a l’atur i persones en actiu que busquen millorar o complementar la seva feina.

Els demandants d’ocupació són seleccionats en el creuament d'una oferta de treball quan compleixen el perfil sol·licitat per l'empresari, i la BTM envia la fitxa-CV completa dels preseleccionats a l’empresa per tal que aquesta contacti amb aquells que més li encaixin. Les empreses que han sol·licitat personal han d’informar a la BTM del resultat de la selecció i del tancament de l’oferta una vegada es cobreix el lloc de treball ofert.

Durant el primers quatre anys no hi havia registres informatitizats i tot es feia mitjançant arxius en paper. El 2001 es va crear una bases de dades digital en Excel i el 2004 en Acces que millora les funcionalitats del servei. El 2009 s’implanta un programa informàtic propi específicament dissenyat pels serveis de la Borsa de Treball Municipal (BTM) i el Servei d’Orientació Educativa i Professional (SOEP).

El 2010 es crea un servei online que permet als demandats de feina inscriure’s, renovar i actualitzar les dades sense horaris, visualitzar les ofertes i inscriure-s’hi. Per la seva banda, les empreses també es poden inscriure, sol·licitar treballadors i comunicar els resultats de selecció en línia.

Servei d’Orientació Educatiu i Professional

És un Servei d'Orientació adreçat a assessorar a totes aquelles persones, a partir de 16 anys, que es troben en procés de presa de decisions respecte al seu futur educatiu i/o professional. L'orientació és fa necessària tant en el tram educatiu com també en les diferents etapes en les que la persona ha de prendre decisions a nivell formatiu, laboral i professional.

L’objectiu és assessorar en la planificació de l'itinerari formatiu a curt, mig i llarg termini; orientar els i les joves que finalitzen o abandonen els estudis en la presa de decisions sobre la seva continuïtat, i orientar i assessorar l'usuari per afavorir la presa de decisions davant canvis que facin referència a el seu itinerari professional.

El servei atén casos individuals que demanen cita prèvia o per derivació d'un altre servei o dependència municipal, dos dies a la setmana: dilluns i divendres de les 10.00 a les 13.00 hores.

A més, fa xerrades i orientació laboral a través del desenvolupament de programes que responen a les necessitats d'un col·lectiu. Per una banda hi ha les xerrades d’orientació als alumnes de 4t ESO i 2n de Batxillerat, a demanda dels centres educatius de Cambrils, on s’exposen sortides després de l’ESO, tant si es graduen o no, de totes les alternatives formatives que poden realitzar, així com una orientació laboral de cara a la seva primera feina. Per altra banda, s’ofereix orientació laboral en diferents programes de transició al treball.

A més, de les atencions individuals o col·lectives al públic en general, destaquen les que es realitzen a joves que no superen l’ESO i necessiten realitzar la transició escola-treball amb altres recursos, així com els que han superat la primera etapa d’educació obligatòria i no saben cap a on dirigir la seva nova etapa formativa.

De les atencions individuals realitzades als joves com a col·lectiu específica, es pot concloure que el 40% dels joves orientats han retornat al sistema educatiu, derivant-los a diferents recursos com l’Escola Municipal d’Adults, Pla de Transició al Treball, Escola Taller o Casa d’Oficis. Concretament, aquest curs 2017-2018 un total de 16 nois i noies s’han graduat en ESO gràcies a l’Escola Municipal d’Adults.

 

Notícies relacionades: Revista Cambrils