Les noves formacions gratuïtes són: comptabilitat bàsica, comptabilitat informatitzada i promoció i negoci a través de les xarxes socials. Les inscripcions es poden fer a través de www.cambrils.cat/inscripcions. L’objectiu és millorar les competències professionals de les persones participants i la competitivitat de les empreses. Estan dirigits principalment a persones treballadores en actiu del Règim General o Autònoms. També admeten persones aturades, persones afectades per un ERTO i treballadors i treballadores de l’administració pública.

  • Serveis associats: Ocupació

L’Ajuntament de Cambrils ofereix tres nous cursos de formació professional, que es realitzen en col·laboració amb l’entitat social de formació Femarec i estan subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Les noves formacions programades són dos cursos presencials (un de comptabilitat bàsica i un altre sobre promoció i negoci a través de les xarxes socials) i un curs online (de comptabilitat informatitzada).

Els cursos són gratuïts i s’adrecen principalment a persones treballadores en actiu del Règim General o Autònoms, però també admeten persones aturades, persones afectades per un ERTO i treballadors i treballadores de l’administració pública.

La preinscripció es pot fer a través de www.cambrils.cat/inscripcions. Per qualsevol incidència o dubte en la tramitació es pot contactar amb el servei OAC 360º al telèfon 977 79 45 57 o al correu electrònic oac360@cambrils.cat.

Les places dels cursos són limitades. En cas d’haver-hi un major nombre de sol·licituds de preinscripcions que places disponibles, la matrícula es realitzarà segons ordre rigorós de les preinscripcions. Abans de l’inici del curs, s’avisarà a les persones preinscrites per tal d’informar-les de la seva admissió o no al curs. En cas de produir-se alguna vacant es procedirà a la seva substitució seguint l’ordre d’inscripció.

L’objectiu general d’aquestes formacions és mantenir l'ocupabilitat de les persones treballadores en actiu, així com la seva promoció mitjançant la millora i reciclatge de les seves competències professionals que, alhora, milloren la competitivitat de les empreses.

Els tres cursos

El curs presencial de comptabilitat bàsica tindrà una durada de 60 hores i es realitzarà del 2 de novembre al 18 de desembre els dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 12:30 hores.

El curs de comptabilitat informatitzada serà online, tindrà una durada de 40 hores i es realitzarà el gener del 2021. En aquest cas, s’utilitzarà el programa Contasol (programari lliure) i per inscriure’s cal tenir coneixements bàsics de comptabilitat.

Finalment, el curs presencial de promoció i negoci a través de les xarxes socials tindrà una durada de 40 hores i es realitzarà del 3 de novembre al 18 de desembre els dimarts, dijous i divendres de 15 a 17 hores.

Per obtenir el diploma, en els cursos presencials les persones participants han d’assistir a un mínim del 75 % de les sessions i en el curs online han de superar el 75% les activitats proposades durant el curs i aprovar la prova final.