Existeixen ajudes, bonificacions i subvencions per a pagar menys en conceptes com Seguretat Social, però les empreses han creat fórmules alternatives per a contractar als seus treballadors amb l'objectiu d'augmentar la seva competitivitat i estalviar costos, alternatives que repercuteixen negativament en el salari i condicions dels treballadors.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació