Aproximadament el 42% dels residents espanyols d'entre 30 i 35 anys té estudis superiors. Aquesta taxa està per damunt de la mitja europea, que es situava a finals del passat any en el 38%; e inclús supera l'objectiu promig posat per la Comissió Europea per als països comunitaris al 2020 (40%). Tanmateix, això no és garantia d'una oferta adequada de professionals per al mercat laboral. D'acord amb l'estudi realitzat per Randstad Professionals, les conclusions indiquen que Espanya, Itàlia i Polònia són els països europeus amb major tendència a un elevat dèficit de talent amb l'horitzó posat als anys 2020 i 2030.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació