El Ministeri d'Ocupació en el seu informe anual sobre contractació i mobilitat dels treballadors corresponent a 2014, destaca que l'inici de la millora econòmica ha portat un augment de la mobilidad laboral, tot i que es manté en taxes baixes. Al 2014 el 12,66% dels contractes registrats al Servei Públic d'Ocupació implicaven un treball a una província diferent a on resideix el treballador. I el 8,4% dels casos el canvi implicava un desplaçament a una altra comunitat autònoma. La taxa de mobilitat interprovincial ha crescut 4 dècimes al 2014 respecte l'any anterior, el major increment des del 2001 i la taxa interautonòmica ha registrat un comportament similar, tras encadenar totes dues anys d'augments.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació