Les previsions per aquest any no poden ser millors: intensa creació d'ocupació, conversió de treballs temporals en indefinits, increment de la transofrmació de treball a temps parcial en jornades a temps complert -quasi un 15%-, etc. Al 2014 s'han revisat diverses vegades a l'alça les estimacions de creixement econòmic i d'ocupació per a 2015, i sectors com la nova indústria, e inclús la construcció, porten tres trimestres donant senyals de vigor.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació