Les dones ocupen el 62% del total de llocs de feina de l’Administració pública a Catalunya

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

El sector públic català paga un 26% menys a les seves empleades. Així ho constat un informe publicat per la Unió General de Treballadors de Catalunya en què alerta, així mateix, que en el sector privat és on més s'eleva el diferencial de salaris entre homes i dones, que arriba al 29,3%, 3,3 punts percentuals per sobre de la mitjana a Catalunya (26%) i gairebé el doble de la bretxa en el sector públic. 

Segons ha informat aquest dimarts el sindicat en un comunicat, aquesta diferència es deu, en part, al millor control de processos selectius, de promoció i remuneració que es donen en el sector públic, i per aquesta raó, com més gran és el pes de l'ocupació pública al territori, menor és la bretxa salarial general. 

La UGT ha constatat que a Catalunya, on la taxa d'ocupació pública és la més baixa d'Espanya (9,8%), les dones cobren un 26% menys que els homes de mitjana, mentre que a Extremadura, on la taxa d'ocupació pública és del 24,5%, la bretxa salarial general se situa en el 16,4%. 

No obstant això, el sindicat ha subratllat que les diferències salarials persisteixen en el sector públic, sobretot a Catalunya, on la bretxa salarial d'aquest sector és la tercera més elevada d'Espanya, només superada per Múrcia i les Balears.

Afegeix que, tenint en compte que les administracions públiques (Generalitat, administracions locals i universitats) donen feina al 91% dels treballadors del sector públic a Catalunya, "són les grans responsables d'aquesta bretxa salarial". 

L'informe assenyala que, malgrat que les dones són majoria en l'administració pública catalana (representen el 62% del total), pateixen la "segregació vertical", ja que només representen el 36,8% dels alts càrrecs, càrrecs de direcció i de confiança, mentre que representen un 70,4% del personal interí i laboral temporal i un 72,8% del personal conjuntural (de reforç, substitució o programes temporals). 

Algunes de les propostes d'UGT per combatre aquesta bretxa salarial passen per incentivar la negociació de plans d'igualtat en les pimes; una llei de transparència salarial i derogació de les reformes laborals; i un pla d'igualtat urgent per als treballadors de la Generalitat de Catalunya, que empra el doble de dones que d'homes (110.765 dones i 55.323 homes), entre d'altres.