Des que es va iniciar la crisi al 2008 el sector de la construccio ha perdut a prop de 2 milions de llocs de treball en sis anys (al voltant de 6 de cada 10 llocs de treball que s'han destruït durant la crisis han estat de la construcció). Malgrat això, aquest sector ha començat a donar certa empenta a la recuperació: va créixer un lleuger 0,2% al tercer trimestre de 2014 i un 3,4% al quart trimestre. D'acord amb les dades dels registres públics de l'atur, que són mensuals, es denota un canvi de tendència. El sector ha passat de destruir llocs de treball a començaments de 2014 a crear-ne durant els primers mesos de 2015.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació