En complicitat amb el món local, connectarà els agents del territori que ja estan fent innovació digital, social i col·laborativa. El Govern vol incrementar la participació de les micropimes i la ciutadania, en especial dels joves, en la innovació.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

El Govern ha aprovat avui la creació del programa Catlabs, una xarxa que pretén reforçar el potencial existent al territori en matèria d’innovació digital, social i col·laborativa i donar-li visibilitat. L’Executiu català vol identificar els agents que actualment ja es dediquen a la innovació, per facilitar-los l’accés a una xarxa interconnectada que els permeti compartir interessos comuns i posar el seu talent al servei de la societat. Amb aquest programa, Catalunya es posiciona com a referent d’innovació a Europa.

La irrupció de les TIC i, en particular, d’internet, està comportant una "democratització de la innovació" i una obertura dels seus processos. Aquest nou paradigma permet l'emergència de noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa (com living labs, fablabs, xarxes d’innovació social, open data labs, etc.), nous tipus de treball i noves formes d'economia (espais de treball col·laboratiu, economia circular, economia col·laborativa, etc.), mitjançant la participació de la ciutadania.  En aquest context, el Govern promou el programa Catlabs per implicar el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d’innovació. Se centra principalment a:

 

  • Articular les noves fórmules d’innovació digital, social i col·laborativa per respondre millor als reptes de l’economia i la societat.
  • Dinamitzar la participació en el sistema d’innovació, fent especial incidència en els joves i les micropimes.

Així, el Govern buscarà complicitats amb el món local per promoure l’emergència i la consolidació d’aquestes noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa. En aquest sentit, els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), impulsats també en el marc de la RIS3CAT, poden ser un instrument clau per a aquesta col·laboració. Visualització dels actors de la xarxa Catlabs.

Aquest programa, que s’impulsa i es coordina conjuntament des dels departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i en el qual també estan implicats els departaments d’Empresa i Coneixement, d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació i el SOC, també cerca la visualització i el posicionament de la xarxa Catlabs, així com la proximitat amb la ciutadania i les empreses, especialment les micropimes, que són les que tenen més dificultats per innovar. En aquesta línia, des del programa Catlabs es realitzaran actuacions de dinamització, formació i suport a la innovació arreu del territori català. El programa també preveu accions per promoure la participació de la xarxa Catlabs en projectes internacionals, amb la voluntat de consolidar Catalunya com a referent en models d’innovació oberta.

La RIS3CAT

El programa Catlabs forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que, amb el suport del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, impulsa la innovació com a motor de creixement econòmic sostenible i de creació de llocs de treball. Així doncs, el programa Catlabs se suma a altres instruments de la RIS3CAT, com les comunitats RIS3CAT, els nuclis tecnològics, els projectes per a l’especialització i competitivitat territorial (PECT) i la compra pública d’innovació, que, els anys vinents, canalitzaran més de 400 milions d’euros del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al teixit productiu i el sistema d’innovació de Catalunya i generaran una inversió superior als 1.000 milions d’euros. En aquest sentit, cal esmentar l’Acord del Govern del 7 de juny d’enguany, mitjançant el qual es va aprovar el finançament de les actuacions previstes en el Pla d’acció de la RIS3CAT.