El Pla dona resposta als objectius per implementar el model català d’acreditació de competències professionals basat en la simplificació, la digitalització, la sensibilització i la continuïtat formativa

  • Categoritzat com: Educació Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

El Govern ha aprovat el II Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya (2022-2024). La missió del Pla és avaluar i reconèixer les competències professionals que els treballadors han adquirit a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació mitjançant un servei estable, regular i obert d’avaluació i acreditació de competències professionals.

El Pla fixa anualment els objectius que cal assolir i els indicadors de seguiment, així com les actuacions que s’han de dur a terme per a aquesta finalitat. L’elaboració del Pla també contempla que les persones amb mancances de qualificació professional han de poder accedir de manera regular i estable a un procediment per acreditar llur experiència professional que els permeti qualificar-se per poder obtenir un lloc de treball o accedir a un itinerari personalitzat de formació.

El Pla servirà per donar resposta als 4 objectius per implementar el model català d’acreditació de competències professionals, que són els següents:

  1. Millorar el procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones al llarg de la vida amb la revisió i la simplificació dels processos metodològics i administratius de forma eficient per tal d’augmentar el nombre de persones ateses al servei obert, regular i estable.
  2. Avançar en la digitalització del servei d’avaluació i acreditació de les competències professionals amb el desenvolupament de les aplicacions informàtiques per garantir un servei àgil i accessible durant tot el procediment.
  3. Incrementar la promoció del servei d’avaluació i acreditació de competències professionals mitjançant la sensibilització i la difusió de les oportunitats que ofereix per donar a conèixer aquest servei als treballadors i al teixit empresarial.
  4. Promoure la continuïtat formativa de les persones mitjançant un pla de formació complementari i una oferta formativa que hi doni resposta.


La implementació del Pla es duu a terme des de l’Agència FPCAT amb suport del Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Treball i és fruit de la concertació social amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

Trobaràs la nota de premsa aquí

I recorda que si et vols preparar per acreditar, des del nostre departament oferim una àmplia oferta formativa a l'Aula Mentor Cambrils.

Accedeix a tota la informació de Aula Mentor aquí