La Seguretat Social ha guanyat més de 213.000 cotitzants només al mes de maig i la llista d'aturats registrats ha descendit en 118.000 persones en aquest mes. Tanmateix, l'ombra més evident d'aquestes xifres arriba amb la qualitat del nou treball: nou de cada deu contractes signats segueixen sent de caràcter temporal.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació