El segon dia laborable de cada mes, la SEPE (antic Inem) publica les dades dels aturats a Espanya inscrits a la Seguretat Social. Per la seva part, l'enquesta de població activa (EPA) aporta trimestralment l'estadística dels aturats que (registrats o no a les listes del SEPE) declaren estar cercant feina. D'ambdues fonts s'extrauen les xifres que sentencien si l'atur puja o baixa a Espanya i sorgeixen les conclusions sobre l'status quo del treball, a partir del nombre de contractes signats i el percentatge dels que són indefinits. Bàsicament, la qualitat del treball creat es mesura en funció del nombre de contractes indefinits que es generen. Però deduir si el treball és saludable o precario es mesura mitjançant l'índex de dinamisme laboral Meta4 IDL, que estudia el comportament dels treballs que ja existeixen.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Cinco Días, 04/01/2016

http://cincodias.com/cincodias/2016/01/04/economia/1451937961_138870.html