Quasi un terç dels assalariats espanyols, i més del 40% en el cas de les dones, no arriba a mileurista, és a dir, té un sou mensual inferior als 1.221 euros en termes bruts. Són 4,27 millones d'aturats, segons les dadess publicades per l'INE corresponents a 2014.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació