A l'octubre, poc més del 8% els contractes que es van signar van ser indefinits. Es tracta d'un percentatge similar al d'altres anys a aquest mateix mes i, pel general, a la resta dels mesos de l'any. Si bé, l'estabilitat al nou lloc de treball varia molt en funció de les províncies i comunitats autònomes. Així, la taxa de contractació indefinida a Madrid duplica la mitjana nacional, amb un 16,3% dels nous treballadors fixes. Mentre que Huelva és la província amb menor pes de contractes estables: només un 2,25% dels signats a l'octubre.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació