L'any que ha començat també portarà creació d'ocupació. L'increment serà del 2,5% i generarà 400.000 llocs. Enginyers, comercials i professionals de tecnologies de la informació estan entre els perfils més demandats en un mercat laboral paradoxal: a pesar de l'atur, escasseja el talent en molts treballs que no es cobreixen.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Expansión.com, 25/01/2016

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/01/22/56a26666268e3ed1748b45f1.html