Amb el creixement de l'economia ha tornat l'ocupació. 2014 ha estat el primer any de creació neta d'ocupació des de que va començar la crisis. Es van crear 417.000 llocs de treball, un 2,55 % més, i l'atur s'ha reduït en 253.627 persones. Aquest comportament accelerat de l'ocupació respecte al creixement econòmic es produeix sempre en les fases inicials de les recuperacions, però d'una forma més discreta que el PIB.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació