L’Enquesta de població activa (EPA) estima que a Catalunya, en el tercer trimestre de 2015, hi ha 326.400 persones ocupades a la branca del comerç al detall (el 10,5 % del total d'ocupats en l’economia catalana en aquest període) i que suposa un increment del 0,9 % (3.000 més) respecte d'un any abans.