Segons un informe del CTESC, la taxa catalana és superior a la mitjana europea

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

De cada cent treballadors que hi ha a Catalunya, 16,8 són autònoms i la resta, per compte d'altri. La xifra ha crescut un 2,25% en el darrer any, mentre que el nombre de persones assalariades ha crescut un 1,4%, segons dades del Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC), que fa servir estadístiques del 2015.

La proporció de treball autònom és superior a Catalunya que a la resta d'Europa i de manera més intensa des del 2011, quan la taxa era similar (ara és un punt i mig superior), de manera que els experts del CTESC interpreten que les mancances del mercat laboral català un cop superada la crisi fan que el treball autònom sigui encara avui un refugi.

De fet, en la comparació amb les principals economies europees, Catalunya només es veu superada per Grècia, amb el percentatge d'autònoms més alt, Itàlia, Polònia i Portugal. En països com ara Dinamarca, el pes del treball autònom és només d'un 8,3%, la meitat que en el cas català.

Actualment, a Catalunya hi ha 530.547 treballadors autònoms, prop de 10.000 més que un any abans. Un 46,1% són homes que no tenen assalariats al seu càrrec i els que treballen en el sector del comerç i la reparació de vehicles representen un 21,9% del total. De fet, els serveis ocupen la majoria de treballadors autònoms, tot i que també n'hi ha en la construcció i en altres rams.