El debat electoral ha tornat a situar a primera línia la proposta d'un contracte de treball indefinit únic, amb una indemnització creixent als acomiadaments, que implicaria derogar els tan habitualment utilitzats contractes temporals. Aquesta atractiva proposta, capaç d'oferir noves oportunitats en forma de llocs de treball inicialment fixes, s'enfronta a dos obstacles, un jurídic i un altre polític.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació