Beatriz Barrada, sènior consultant Finanzas & Corporativo de Spring Professional, desvetlla dubtes sobre quina formació fa falta per a treballar al sector financer de qualsevol empresa, quins perfils s'estan buscant, què es guanya al primer any,... etc.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació