Durant els mesos de desembre i gener es produeixen entorn al 20% de les vendes anuals en els comerços minoristes. En sectors com el de la perfumeria o la joguineria, aquesta xifra assoleix el 50%. Petites i grans empreses es veuen obligades a incrementar la seva plantilla amb contractes temporals, destinats, sobre tot, a estudiants, encara que són cada vegada més els aturats que recorren a aquestes ofertes. Segons les dades d'Adecco, aquest any les empreses aumentaran les contractacions entre un 15% i un 20% respecte a la campanya de 2014. Per a Randstad, aquestes xifres suposarien regressar a nivells previs a la crisi.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació