D'acord amb el detall sectorial de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicat, els serveis continuen sent el motor del mercat laboral a la sortida de la crisi, on els bars i restaurants, l'educació i la sanitat són les branques d'activitat de l'economia espanyola que més llocs de treball van crear: 98.500; 61.300 i 58.600 treballs, respectivament.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Cinco Días, 28/01/2016

http://cincodias.com/cincodias/2016/01/28/economia/1453978521_339418.html