50 de les places seran per a agents provinents d'altres cossos policials

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

ACN Barcelona.-Barcelona oferirà 170 places de Guàrdia Urbana durant l'any que ara comença per cobrir les vacants que es produeixin al cos. 50 d'aquests llocs de treball seran per a membres d'altres cossos policials. El fet que els agents d'altres cossos ja tinguin formació policial permet el consistori que aquests nous efectius puguin estar operatius a mitjan 2017, després d'una formació específica més breu que la que s'exigeix en la convocatòria regular. Les altres 120 places s'oferiran a través d'un concurs oposició que es convocarà el primer semestre del 2017. Els nous agents que en sortiran s'incorporaran a la plantilla a mitjan 2018, després del curs de 9 mesos a l'Escola de Policia de Catalunya.

Des de l'Ajuntament s'indica que la legislació espanyola actual permet cobrir el 100% de les vacants, però no ampliar plantilla. Una ampliació només es podria fer, segons indica el consistori, amortitzant altres llocs de treball de l'Ajuntament a una ràtio de quatre llocs amortitzats per cada plaça addicional a la Guàrdia Urbana. Pel que fa a la convocatòria interadministrativa, des de l'Ajuntament s'assenyala que és un procediment que han fet altres policies locals, la mateixa Guàrdia Urbana de Barcelona en el passat o també el cos de Mossos d'Esquadra.

En aquesta convocatòria específica el nivell de coneixement de català que s'exigeix és el nivell B si s'opta a les categories de guàrdia a sotsinspector i el nivell C si s'opta a les places d'inspector cap amunt. Fonts municipals indiquen que aquesta exigència és la que preveu l'article 16 de la legislació catalana aplicable, el Decret 233\/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Finalment, pel que fa a l'accés de dones al cos de la Guàrdia Urbana, tal com va explicar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al ple del novembre, fruit del Pla d'Igualtat de Recursos Humans i del Pla Director de la Guàrdia Urbana es treballarà per assolir un increment "substancial" de dones candidates.També es reactivarà la Comissió per a la Igualtat de la Dona a la Guàrdia Urbana i s'avançarà cap a la institució de jurats paritaris en els processos de selecció dels propers anys. A més es diagnosticaran les problemàtiques associades als processos d'accés al cos i promoció interna a les escales intermèdies, executiva i superior, per afavorir una presència més gran de les dones en el cos.