El mes de novembre es tanca amb 17,2 milions d'afiliats a la Seguretat Social i 4,1 milions d'aturats. Quatre anys abans, Mariano Rajoy va accedir al Govern d'Espanya amb 17,2 milions de cotitzants i 4,4 milions de desocupats. El balanç global ofereix una reducció de l'atur i un manteniment de l'ocupació, afavorit pel creixement econòmic de la segona meitat de la legislatura.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació