Concessió d’ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Us informem que avui han sortit publicades al BOPT, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 (http://bitly.ws/aBYa).

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament d’ajuts extraordinaris als establiments ubicats al terme municipal de Cambrils, que van haver de tancar temporalment i/o que van veure reduïda la seva activitat de manera significativa, com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat durant el mes de març, per fer front a la crisi sanitària pel COVID-19.

TIPOLOGIA D’AJUTS

Sens perjudici del què s’estableix a la Base 10, els imports de les ajudes seran les següents:

a). Ajut màxim de 400 € per activitats que hagin sofert el cessament obligatori (despeses corrents).

b). Ajut màxim de 300 € per activitats que hagin sofert una reducció de com a mínim un 75% en el volum d’operacions del mes d’abril de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l’exercici anterior (despeses corrents).

c). Ajut de 300 € per fer front a la despesa del lloguer relacionat amb l’activitat econòmica.

d). Ajut màxim de 300 € per l’adequació de locals i terrasses, l’adquisició d’equips i materials de protecció en relació al compliment de les mesures sanitàries per fer front a la COVID-19, i aquelles actuacions que fomentin la implantació de sistemes de venda online i la seva logística.

Les línies a) i b) són incompatibles.

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ APORTAR

- Sol·licitud dels ajuts normalitzada.

- Certificat actualitzat de situació censal de l’AEAT que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta, el domicili fiscal i l’adreça del local on es desenvolupa l’activitat.

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini per presentar sol·licituds és del 26 de novembre a l’1 de desembre, ambdós inclosos.

Es poden consultar les Bases i la sol·licitud en el següent enllaç: https://www.cambrils.cat/ca/serveis/empresa-i-emprenedoria/ajuts

Enllaç del tràmit telemàtic(que s’obrirà demà a partir de les 8 hores): https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/9905

Les sol·licituds de subvenció s’hauran de presentar en el model normalitzat d’acord amb el què disposa l’article 18 de l’Ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament de Cambrils, estan obligats a presentar electrònicament la sol·licitud, entre altres, les persones jurídiques.

En cas que la sol·licitud la formuli una persona física com a beneficiària de la subvenció ho podrà fer electrònicament o presencialment a l’OAC amb cita prèvia (cal demanar-la per telèfon al 977 794 579 o enviant un e-mail a oac2@cambrils.org). L’OAC ha habilitat un horari d’atenció específic per poder realitzar aquest tràmit en horari de 15.30h a 18.30h.

Les sol·licituds de subvenció s’hauran de presentar en el model normalitzat d’acord amb el què disposa l’article 18 de l’Ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament de Cambrils, estan obligats a presentar electrònicament la sol·licitud, entre altres, les persones jurídiques.

En cas que la sol·licitud la formuli una persona física com a beneficiària de la subvenció ho podrà fer electrònicament o presencialment a l’OAC amb cita prèvia (cal demanar-la per telèfon al 977 794 579 o enviant un e-mail a oac2@cambrils.org).

Totes les persones físiques o jurídiques que vulgueu sol·licitar-la ja podeu demanar el Certificat actualitzat de situació censal de l’AEAT  que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta, el domicili fiscal i l’adreça del local on es desenvolupa l’activitat.

Es poden consultar les bases i la sol·licitud a: https://www.cambrils.cat/ca/serveis/empresa-i-emprenedoria/ajuts