Ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Davant d'uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s'estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s'ha aprovat un ajut extraordinari per tal d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

Es tracta d'un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica d'un pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.


Qui pot ser beneficiari/ària?
. Persones treballadores autònomes que exerceixin una activitat econòmica individual o que tinguin fins a 5 persones contractades.

. Persones treballadores autònomes que formin part d'una societat, limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de fins a 6 persones (socis + treballadors).


I quins requisits haig de complir?
. Estar donat d'alta com a autònom com a mínim abans de l'1 de juny i fins el 31 de desembre de 2020.

. Que la base imposable de la declaració de la renda de 2019 sigui igual o inferior a 35.000 euros.

. Que segons el model 130 o 131 de l'IRPF, el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de l'any 2020 no hagi superat l'import de 13.125 euros.


Quan puc presentar la sol·licitud?
A partir de dilluns dia 9 de novembre de 2020, a les 9 del matí.

Més informació a Canal Empresa i des del perfil de twitter @FUEmpresacat.

Recordeu que per poder demanar l'ajut serà necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil. Us recomanem consultar prèviament les indicacions de com identificar-se digitalment. També es necessari disposar del programari Adobe Reader versió 9.1 o superior.


Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

"El fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

Més informació