D'acord amb les conclusions de l'enquesta realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), al 2015 sis de cada deu espanyols preferia el treball assalariat front a l'auto ocupació, pel que s'ha reduït en més de 20 punts la preferència pel treball per compte propi després de dotze anys.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Cinco días, 08/01/2016

http://cincodias.com/cincodias/2016/01/07/emprendedores/1452178140_346073.html