Es tracta de contractes de 6 mesos per treballar en ajuntaments i entitats sense afany de lucre arreu del territori

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

La Garantia Juvenil ofereix 2.250 contractes de 6 mesos per a persones joves que tenen titulació universitària, o de cicles formatius, o bé que han obtingut un certificat de professionalitat.

Es tracta de contractes en pràctiques per treballar en ajuntaments i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

Un cop hagis fet la inscripció a la Garantia Juvenil, a les Oficines Joves i a les Oficines de Treball t'informaran sobre aquestes places ofertades.

 

Per poder-hi optar cal, doncs, que la persona jove:

  • Hagi fet la inscripció al sistema de Garantia Juvenil i, per tant, compleixi els requisits.
  • S'hagi inscrit com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • Acrediti la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que habiliti per a l'exercici professional.
  • Compleixi els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Per a més informació us podeu adreçar a una Oficina Jove o a l'Oficina de Treball que us correspon.