Col·laborem en la integració laboral de persones amb discapacitat - En aquest apartat trobaràs Serveis d'intermediació i integració laboral específics per a persones amb discapacitat

FEDERACIÓ ECOM

Missió: Defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i treballar per la millora de la seva qualitat de vida.

Visió: Ser un interlocutor legitimat i una entitat de referència per al desenvolupament de polítiques socials que afavoreixen la integració social de les persones amb discapacitat física, amb un equip dotat d'un alt grau de qualificació professional i una oferta de serveis i recursos que cobreixin les necessitats de les entitats i persones del col·lectiu. Alhora arribar a ser també una entitat de certificació pel que fa a estructures, serveis, empreses i administracions i alhora dinamitzadora de noves referències i paradigmes que promoguin entorns inclusius i universitaris que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Objectius específics

  • Potenciar el moviment associatiu de les persones amb discapacitat física.
  • Actuar com a servei d'informació i centre de recursos per a les entitats federades.
  • Fomentar el coneixement i la interacció entre les entitats de persones amb discapacitat física federades.
  • Representar i defensar els drets del col·lectiu de les persones amb discapacitat física davant les Administracions Públiques i en altres òrgans de participació.
  • Promoure la integració social en cadascun dels àmbits de la vida: educació, laboral, lleure, esport, etc.
  • Oferir a les persones amb discapacitat física i a les seves famílies assessorament social i orientació sobre els diferents serveis i prestacions previstos per a ells.
  • Fomentar estudis i investigacions sobre discapacitat física.
  • Sensibilitzar la societat envers les persones amb discapacitat física.

 Qui ho pot demanar?

Persones amb discapacitat física en edat laboral (més de 16 anys) inscrites al servei de Borsa de Treball Municipal de Cambrils (BTM).

Què cal fer per inscriure's com a demandant de feina a ECOM:

Donat que actualment existeix un conveni de col·laboració entre ECOM i l'Ajuntament de Cambrils, es realitzen entrevistes presencials a l'equipament municipal de Cambrils ubicat a l'Ateneu Juvenil i Centre de Formació l'Estudi. 

Les persones interessades poden sol·licitar "cita per entrevista ECOM" enviant un correu a btm@cambrils.cat

GRUPO SIFU

El Grupo SIFU és el "Centro Especial de Empleo" líder en la prestació de Facility Services socialment responsables i especialitzada en la integració laboral de persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.

Amb més de 20 anys d'experiència i més de 4.000 professionals compta amb 1.400 clients i està present a tot el territori nacional.

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE'S: Pots inscriure't directament a la pàgina web del grup SIFU

Fundosa Social Consulting - POR TALENTO

Servei de promoció de l'ocupació de les persones amb discapacitat en edat laboral que tinguin un grau de disminució igual o superior al 33% i estiguin en situació d'atur. Aquest servei es presenta mitjançant conveni amb Fundosa Social Consulting (FSC).

SERVEIS QUE OFEREIX FSC:
-Orientació professional
-Suport a l'autoocupació
-Intermediació laboral
-Accions de millora de l'ocupabilitat

REQUISITS PER ACCEDIR ALS SERVEIS DE FSC
-Tenir el Certificat de discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33% expedit per l'ICASS o bé Incapacitat permanent de la Seguretat Social
-Estar en edat laboral
-Estar en situació d'atur i tenir actualitzar el document que ho certifica, o bé estar treballant i decidir establir-se de forma autònoma

QUÈ CAL PER PER INSCRIURE'S

Es pot fer directament a la pàgina web de Fundosa Social Consulting: http://www.portalento.es