El litoral de Cambrils pateix anualment entre 3 i 5 temporals importants de pluja o de mar que provoquen grans danys a les diferents platges del municipi.

Després d'un temporal, quan tot es calma, la platja mostra el que la mar ha rebutjat. Es troben deixalles d'origen artificial (plàstics, ampolles, etc.), però alhora brutícia provinent de rieres, principalment canyes de riu en grans quantitats. Finalment, també s'acumulen volums importants de posidònia, algues i altres restes marines.

Juntament amb l'Ajuntament de Cambrils, Ingesol avalua l'estat en que han quedat les platges després d'un temporal i les actuaccions que es duran a terme per tal de restablir el seu estat original.

Neteja manual d'una platja després d'un temporal

Pèrdua temporal d'una platja a conseqüència d'una tempesta