Disposeu de les convocatòries i ordres del dia de les pròximes sessions plenàries convocades a la seu electrònica.

També podeu consultar les actes en format pdf de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Cambrils.

En format vídeo, podeu seguir la  retransmissió en directe de les sessions plenàries mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de Cambrils . i també disposeu les videoactes de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Cambrils.

La videoacta és un registre de vídeo de la sessió del ple de l'ajuntament. La videoacta permet a les persones que no poden assistir a la sessió veure el que es va discutir i va decidir en la sessió. També pot ser utilitzat com a prova en cas que hi hagi algun desacord sobre el que es va discutir o va decidir en la reunió. És una eina important per a la transparència i rendició de comptes, ja que permet a la ciutadania tenir accés a les decisions preses pels seus representants