Les mocions polítiques són proposades i presentades pels membres d'un grup municipal per a ser debatudes i votades. Aquestes propostes poden abordar una àmplia varietat de temes relacionats amb polítiques públiques i la política en general. També poden expressar una opinió o prendre una posició sobre un tema específic. Si la moció és aprovada per la majoria dels membres presents, es converteix en una resolució oficial del Consistori.