Projecte de construcció de la futura estació de ferrocarril a Cambrils

Dins les actuacions contemplades en el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transports (PEIT), el Ministeri de Foment va projectar la “Connexió Ferroviària: Corredor del Mediterrani – L.A.V. Madrid – Barcelona – Frontera Francesa – Estació de Cambrils”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquest objectiu, van redactar el projecte on es defineixen totes les actuacions necessàries per la implantació de la nova estació de Cambrils, el qual inclou:

  • Viaducte de l’Estació de Cambrils.
  • Andanes, marquesines i il·luminació.
  • Urbanització i vials de l’estació, inclús zona d’aparcament.
  • Edifici de viatgers, incloent obra civil i instal·lacions.
  • Edifici tècnic, incloent obra civil i instal·lacions.