El servei d'informació i atenció a les dones és un servei, públic i gratuït, d'informació, assessorament, primera atenció, derivació i acompanyament, si s' escau, amb relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar, per ajudar-les a resoldre problemàtiques que les afecten, amb una perspectiva de gènere.

 

A QUI VA DIRIGIT?

El servei d'informació i atenció a les dones es destina, de forma general, a totes les dones del municipi de Cambrils, i especialment a les dones que pateixin, hagin patit o temin patir qualsevol tipus de violència masclista directa, o que es trobin amb situacions de violència física o psicològica al nucli familiar, a l'àmbit laboral o en altres àmbits de la vida social.

En el nostre servei trobaràs una atenció especialitzada i confidencial,d'escolta i acompanyament des de la calidesa i el respecte.

Són persones destinatàries de forma específica:

Les dones de Cambrils que requereixin atenció i suport psicològic per presentar una problemàtica personal i/o familiar vinculada a raons de gènere

Les dones del municipi afectades per situacions de violència masclista que desitgin rebre orientació jurídica, i una atenció psicològica especialitzada.

Les dones que requereixin d'un assessorament jurídic en relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.

Les persones properes (fills/es, pare, mare, etc.) a dones que poden trobar-se en situacions de violència per tal de disposar d'un espai per a comprendre la problemàtica, les decisions de la dona i possibilitar el seu recolzament i la seva seguretat.

Entitats, associacions de dones i diferents col·lectius del municipi, així com la població en general a través de la participació en activitats informatives, preventives i de sensibilització social organitzades per l'Ajuntament i amb la col·laboració del servei.

 

QUÈ S'OFEREIX?

Informació, orientació, assessorament, a les dones amb relació a l'exercici dels seus drets en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.

Servei d'assessorament jurídic

Servei presencial i gratuït d'assessorament jurídic que assessora i orienta sobre assumptes jurídics d'interès per a les dones, principalment sobre temes de separacions, custòdies d'infants, incompliments de pensions i règims de visites, agressions sexuals i violència contra les dones.

Assessorament jurídic en línia: Realització de consultes

El dret a la informació i assessorament adequats a la situació personal constitueix una necessitat vital i és el primer pas per sortir de la violència. Per això l'àrea de polítiques d'igualtat posa a disposició de les dones aquest innovador servei online que ofereix la possibilitat de realitzar consultes i rebre assessorament jurídic especialitzat i confidencial en qüestions relacionades amb la violència de gènere. E-mail: siad@cambrils.org

Servei d'atenció psicològic

Servei presencial i gratuït d'atenció psicològica per orientar i assessorar a les dones que ho necessitin, i de manera especial, a les dones que han passat, passen o temen passar, per situacions de violència masclista.

 

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

  • Atenció individual
  • Atenció grupal
  • Àmbit comunitari

 

COM S'HI POT ACCEDIR?

Per pròpia demanda de les dones i/o mitjançant derivació de diferents serveis, municipals o supramunicipals.

 

ON SOM?

CONCERTACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE CITES:

Àrea de Politiques d'Igualtat

Tel.: 674 263 318 / 010

siad@cambrils.cat

 

SERVEI PSICOLÒGIC I/O JURÍDIC (amb cita prèvia)

Tel: 674 263 318 / 010

siad@cambrils.cat

 

HORARI D'ATENCIÓ:

  • Servei d'atenció psicològica

Dilluns i Dijous:  de 15 a 18h

Dimarts i divendres: de 9 a 13h

 

  • Servei d'atenció jurídica

Dimecres (quinzenalment): de 14.30 a 18h

Serveis amb cita prèvia. Per concertar una cita has de trucar o personar-te al nostre servei.

 

Amb la col·laboració de

 

 

Enllaços d'interès: