A la seu electrònica trobareu les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cambrils