En aquest enllaç trobareu els principals indicadors de gestió econòmica de l'Ajuntament de Cambrils:

- Endeutament

- Període mitjà de pagament a proveïdors

- Auditories de comptes

Cost efectiu dels serveis

- Pla anual de control financer