Tràmits i Consultes més habituals

Processos selecció, permutes,convenis pràctiques, nomenament i contractació personal laboral
Telèfon
977 30 74 03
Correu electrònic
per@cambrils.cat
Adreça
PL. Ajuntament, 4
Horari
De 08:30 a 14:00, de dilluns a divendres