Tràmits i Consultes més habituals

Visites guiades, activitats educatives, Campus extern URV, inscripcions activitats, consultes d'horaris
Telèfon
977 79 45 28
Correu electrònic
museu@cambrils.cat
Adreça
C. Via Augusta, 1-0003
Horari
De 08:30 a 14:00, de dilluns a divendres