Tràmits i Consultes més habituals

PAVELLÓ: Atenció als usuàries/es, informació preus dels abonaments, inscripcions i renovacions d'activitats, cobrament de rebuts de les activitats i abonamentsDIRECCIÓ: Contacte directe amb el departament d'Esports, organització esdeveniments, subvencions, consultes entitats, peticions de lloguer de les instal·lacions
Telèfon
PAVELLÓ 977 79 54 97 - DIRECCIÓ 977 36 43 70
Correu electrònic
PAVELLÓ recepciopiscina@cambrils.cat - DIRECCIÓ esp@cambrils.cat
Adreça
PL. Ajuntament, 1
Horari
PAVELLO de 07:00 a 20:30, de dilluns a divendres DIRECCIÓ de 09:00 a 13:00 dissabtes