Tràmits i Consultes més habituals

Adjudicació contractes menors, licitació contractes, autorització ús privatiu domini públic,devolució de garanties provisionals i definitives
Telèfon
977 30 74 00
Correu electrònic
com@cambrils.cat - contractacio@cambrils.cat
Adreça
PL. Ajuntament, 4
Horari
De 08:30 a 14:00, de dilluns a divendres