Presidència delegada: Alejandro García Muñoz

Dia i hora de les sessions ordinàries: Setmanal. Dilluns a les9:30 h.

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: Antonio Martínez Martínez
Suplent: Carlos Caballero Villanueva
ERC-AM (1) Titular: Alejandro García Muñoz
Suplent: Camí Mendoza Mercè
PSC-CP (1) Titular: Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañá Ferré
JxC-CM (1) Titular: Enric Daza Micol
Suplent: Laura Mellau Bueno
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple
Atribucions:

ESPAI PÚBLIC
-Manteniment d’edificis municipals.
-Llicències d’obres de les companyies subministradores.

-Vies públiques: conservació i ordenació
-Mobiliari urbà
-Accessibilitat
-Serveis urbans
-Brigada municipal
-Col·laboració amb empreses municipals i organismes autònoms i en matèria de protecció civil.
-Relació amb les entitats urbanístiques col·laboradores.
-Control del servei de neteja viària i supervisió neteja edificis municipals.
-Certificats de dades meteorològiques.


SOSTENIBILITAT
-Parcs i jardins
-Gestió dels residus.
-Gestió dels animals domèstics.
-Neteja i manteniment de barrancs i rieres.
- Gestió de parcs, jardins i arbrat viari. Manteniment àrees de joc infantil.
-Sol·licitud permisos excepcionals de caça en zona de seguretat.
-Atorgar exempcions/bonificacions/beneficis fiscals sobre els preus públics de diferents serveis i tràmits d'acord amb el que es preveu en les ordenances fiscals.