Presidència delegada: Enrique Arce Peñacoba

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les10:30 h

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.
NMC (1) Titular:Antonio Martínez Martínez
Suplent:José A. Garcia Canton
ERC-AM (1) Titular:Aleix Rom Queral
Suplent: Camí Mendoza Mercè
PSC-CP (1) Titular:Enrique Arce Peñacoba
Suplent:Gemma Balañá Ferré
JxC-CM (1) Titular: Laura Mellau Bueno
Suplent: Enric Daza Micol
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga
Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
-Policia Local
-Protecció ciutadana
-Ordenació, regulació i senyalització del trànsit en vies urbanes. Aparcaments. Guals.
-Coordinació amb Aparcam, SLM
-Junta Local de Seguretat
-Consell consultiu de seguretat i mobilitat
-Transport públic

-Relacions institucionals entre cossos de seguretat
-Civisme i convivència
-Control de les ordenances municipals
-Protecció civil. Plans d’emergència i d’autoprotecció
-Educació cívica i viària.
-Reclamació de danys a la via pública.


AJUTS EUROPEUS
-FEDER
-Fons NextGeneration
-I altres que pugui rebre o sol·licitar l’Ajuntament