Presidència delegada: Jordi Barberà Argilaga

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les13:30 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular:Natàlia Pleguezuelos Berlanga
Suplent:M. del Mar España Gil
ERC-AM (1) Titular:Alejandro Garcia Muñoz
Suplent: Aleix Rom Queral
PSC-CP (1) Titular:Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañà Ferré
JxC-CM (1) Titular: Laura Mellau Bueno
Suplent: Teresa Recasens Simó
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Titular: Jordi Barberà Argilaga
Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

EDUCACIÓ
-Relacions amb les escoles, instituts, AMPAS, llars d’infants, Escola municipal de música, Escola d’adults.
-Pla de transició al treball
-Unitat d’escolarització compartida
-Aula Mentor
-Programa d’absentisme escolar
-Formació municipal professionalitzadora
-Formació ocupacional
-Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya
-Servei d’orientació educativa i professional (SOEP)
-Borsa de treball municipal
-Club de feina
-Dotacions i instal·lacions escolars (manteniment, conserges, neteja, serveis, menjador...)
-Programes educatius
-Centre de Formació l’Estudi
-Activitats extraescolars
-Consell escolar municipal
-Oficina municipal d’escolarització (OME)
- Punt AC TIC

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC

-Programació estable en l’àmbit de la cultura. Arts escèniques i arts visuals
-Gestió, programació i usos equipaments culturals: Biblioteca pública municipal, Centre cultura i Cinema
-Gestió del pla de comunicació en l’àmbit de la cultura i accions en les xarxes socials
-Relació amb les entitats i associacions culturals del municipi. Gestió de subvencions
-Publicacions culturals municipals.
-Premis Vila de Cambrils: Pintura, narrativa i poesia
-Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic.
-Festival Internacional de Música
-Gestió i promoció i inventari del patrimoni històric-artístic
-Museu d’Història de Cambrils i Xarxa de Museus
-Patronat del Museu d’Història de Cambrils
-Servei Local de Català del Centre de Normalització Lingüística