Aquest curs 2021-2022, l’equip educatiu de la Llar d’Infants Municipal La Galereta ha creat un nou espai anomenat “La Saleta”

  • Categoritzat com: Educació
  • Serveis associats: Ingesol EPEL

Aquest curs 2021-2022, l’equip educatiu de la Llar d’Infants Municipal La Galereta ha creat un nou espai anomenat “La Saleta” destinat als infants grans de l’escola on podran trobar materials específics poder jugar, experimentar i on trobaran propostes amb materials que fomentin l’expressió artística i la seva creativitat.


L’infant és el protagonista de l’acció educativa del nostre centre i entenem a l’infant com un ésser capaç. El joc en aquestes edats és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants ja que els permet experimentar, desenvolupar-se com a persones, establir relacions amb els altres i amb el món que els envolta.

En el nostre dia a dia és habitual fer agrupament flexibles dels infants en petits grups per desenvolupar algunes propostes i aquesta estratègia educativa requereix poder disposar d’altres espais diferenciats de les estances del grup-aula.

Alhora, l’equip educatiu de la llar d’infants té com a prioritat educativa proveir de materials i espais adients a cada moment evolutiu amb la finalitat d’acompanyar els diferents ritmes i necessitats dels infants que acollim a l’escola.

Amb aquest nou espai, ampliem les possibilitats de joc, d’aprenentatge i de creixement que oferim als infants en grups reduïts i sempre des d’una mirada respectuosa.